HKS-CNC Profi

HKS-CNC Profi

HKS-CNC Profi

Hidrauličke mašine za savijanje  HKS-CNC Profi opremljene su  automatskim makazama, pomičnom masom za pomak lima.

 
 
 

Hidrauličke mašine za savijanje  HKS-CNC Profi opremljene su  automatskim makazama, pomičnom masom za pomak lima. Mašine mogu biti opremljene sistemom za automatsko podešavanje debljine lima. Radijus savijanja se automatsko podešava pomicanjem gornje čeljusti u horizontalnom smeru. Zavisno od debljine lima  podešava se pritisak zatvaranja gornje čeljusti. Programska oprema CNC omogućava grafičko oblikovanje profila različitih oblika i veličina.

Mašine preko hidrauličke pumpe pokreće elektromotor koji pomoću frekvencijske regulacije omogućava bolju dinamiku savijanja.

Radna dubina Profi mašine je 1.150 mm, maksimalna debljina lima pri savijanju sa HKS-CNC Profi je 1,25 mm (čelik) i 1,5 mm (Al).

Hidraulične mašine za savijanje HKS-CNC Profi su različitih radnih dužina:

  • HKS-CNC Profi 8,2m
  • HKS-CNC Profi 7m
  • HKS-CNC Profi 6,1m
  • HKS-CNC Profi 5m
  • HKS-CNC Profi 4m
Tehnički podaci
 

HKS-CNC Profi 8m

HKS-CNC Profi 7m

HKS-CNC Profi 6m

HKS-CNC Profi 5m

HKS-CNC Profi 4m

Radna  dužina
8.200 mm 7.000 mm 6.100 mm  5.000 mm  4.000 mm
Ugao krivljenja
145° 145° 145°  145°  145°
Debljina lima

Al 1,5 mm,

Čelik (400/mm^2) 1,25 mm

Al 1,5 mm,

Čelik (400 N/mm^2) 1,25 mm

Al 1,5 mm,

Čelik (400 N/mm^2) 1,25 mm

 Al 1,5 mm,

Čelik (400 N/mm^2) 1,25 mm

 Al 1,5 mm,

Čelik (400 N/mm^2) 1,25 mm

Radna dubina
1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm  1.150 mm  1.150 mm
Dužina mašine
9.300 mm 8.100 mm 7.200 mm  6.100 mm  5.100 mm
Težina
4.400 kg 4.000 kg 3.600 kg  3.100 kg  2.500 kg
Broj ruka
8 7 6  5  4
Snaga

5,5 kW

5,5 kW 4 kW  3 kW  2,2 kW
Snaga elektro motorja
5,5 kW 5,5 kW 4 kW  3 kW  2,2 kW

 

Cnc Računar


17-inčni industrijski LCD ekran na dodir omogućava da je  programiranje još preglednije. Nove oblike profila programirate jednostavnim unošenjem dimenzija i geometrije. Knjižica profila omogućava jednostavan pregled memorisanih profila.

Računar s grafičkom crtanjem profila, omogućuje jednostavno programiranje. S funkcijom SmartPath računar sam napravi nekoliko sekvenci savijanja profila, među kojima možete birati. Profili su hranjeni u knjižnici profila. Broj profila u knjižnici je gotovo neograničen. 

Profi konzolne ruke

Profi konzolne ruke su zavarene i  prenose pokretanje sa hidrauličkih cilindara na gornju prihvatnu čeljust koja nepomično uglavi limove za vreme savijanja i sečenja. Profi konzolne ruke su snažnije, šire i omogućuju radnu dubinu do 1.150 mm.

Automatska podešavanja debeljine lima

Takođe su mašine opremljene i sa hidrauličnim pomeranjem gornje čeljusti, što omogućuje podešavanje različitih debljina lima! Pritisak zatvaranja gornje čeljusti se  kontroliše. Na taj režim ćemo lim prilikom savijanja stiskati sa manjim pritiskom od pritiska koji je potreban kod stiskanja duplog lima. Time se ubrzava rad mašine.

Pokretna masa

Sve mašine HKS-CNC Profi su opremljene sa pokretnom masom za pomeranje lima. Pokretna masa omogućuje pozicioniranje lima do preciznosti od +/-  0,1 mm, bez ručne kalibracije. Sistem pomicanja lima pokreće se električno, prednjim prstima te zadnjim naslonom za lim. Položaj pomične mase  meri se preko letve za merenje.

Kolutne makaze 

Kolutne makaze pokreće preko čeličnog užeta hidraulički motor.

.