HKS-Cs Profi

HKS-Cs Profi

HKS-Cs Profi

Hidraulična mašina HKS-Cs Profi sa automatskim makazama, frekventnom regulacijom, pokretnom masom i mogućnošću ručnog ili automatskog režima rada.

 
 
 

Hidrauličke mašine za savijanje HKS-Cs Profi opremljene su  automatskim makazama, pomičnom masom i ekranom na dodir. Cs programska oprema omogućava jednostavno ručno upravljanje te automatsko savijanje  NC programiranjem. Sa memorijom do 200 programa, mašina udovoljava zahtevima klasičnih i visoko produkcijskih proizvođača. Radi veće preciznost ugla savijanja lima, letva za krivljenje  je dodatno ojačana.

Mašine preko hidrauličke pumpe pokreće elektromotor koji pomoću frekvencijske regulacije omogućava bolju dinamiku savijanja.

Radna dubina Profi mašine je 1.150 mm, maksimalna debljina lima pri savijanju sa HKS-Cs Profi je 1,00 mm (čelik) i 1,5 mm (Al).

Hidraulične mašine za savijanje HKS-Cs Profi su različitih radnih dužina:

  • HKS-Cs Profi 8,2m
  • HKS-Cs Profi 7m
  • HKS-Cs Profi 6,1m
  • HKS-Cs Profi 5m
  • HKS-Cs Profi 4m


 

HKS-Cs Profi 8m

HKS-Cs Profi 7m

HKS-Cs Profi 6m

HKS-Cs Profi 5m

HKS-Cs Profi 4m

Radna  dužina
8.200 mm 7.000 mm 6.100 mm  5.000 mm  4.000 mm
Ugao krivljenja
145° 145° 145°  145°  145°
Debljina lima

Čelik 1,0 mm (400 N/mm^2), Al 1,5 mm

Čelik 1,0 mm (400 N/mm^2), Al 1,5 mm

Čelik 1,0 mm (400 N/mm^2), Al 1,5 mm

 Čelik 1,0 mm (400 N/mm^2), Al 1,5 mm  Čelik 1,0 mm (400 N/mm^2), Al 1,5 mm
Radna dubina
1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm  1.150 mm  1.150 mm
Dužina stroja
9.100 mm 7.900 mm 7.000 mm  5.900 mm  4.900 mm
Težina
4.100 kg 3.600 kg 3.100 kg  2.600 kg  2.400 kg
Broj ruka
7 6 5  4  4
Snaga

5,5 kW

4 kW

3 kW  2,2 kW  2,2 kW
Snaga elektro motorja
5,5 kW 4 kW 3 kW  2,2 kW

 

 2,2 kW

 

 

Cs računalnar

Računar sa izborom automatskog ili ručnog režima rada, sa vrlo jednostavnim programiranjem i ekranom na dodir. Mašina sa svojim funkcijama omogućuje brži i bezbedniji režim rada. U ručnom režimu rada možemo izabrati proizvoljni ugao savijanja ili jedan od deset ponuđenih standardnih odnosno brzih uglova. Kod automatskog režima rada možemo sačuvati do dvesta različitih programa, od kojih svaki može da sadrži i do četrdeset koraka. S bzirom da se pritisak zatvaranja lima meri, mašina će kod duplog lima stisnuti lim sa 100 % jačinom pritiska. Pošto se pritisak zatvaranja lima meri, lim se prilikom savijanja stiska sa 60 % jačinom pritiska, što poveća  brzinu rada. 

Profi konzolne ruke

 

Sve mašine HKS-Cs Profi  opremljene su  Profi konzolnim rukama. One su snažnije, šire i omogućavaju radnu dubinu od 1.150 mm.

 

 

Pokretna masa

Sve mašine HKS-Cs Profi su opremljene sa pokretnom masom za pomeranje lima. Pokretna masa omogućuje pozicioniranje lima do preciznosti od ± 0,1 mm, bez ručne kalibracije.

Motorne makaze

Makaze sa motornim pogonom i prenosom snage preko čelične užadi debljine od 7 mm.