HKS-Pf Profi

HKS-Pf Profi

HKS-Pf Profi

Hidraulična mašina HKS-Pf Profi sa automatskim makazama, frekventnom regulacijom i mogućnošću ručnog ili automatskog režima rada.

 
 
 

Hidrauličke mašine za savijanje HKS-Pf Profi opremljene su automatskim makazama i 5,7-inčnim ekranom na dodir. Pf programska oprema omogućava jednostavno ručno upravljanje te automatsko savijanje jednostavnim programiranjem. Sa memorijom do 100 programa mašina udovoljava zahtevima limara. Radi veće preciznosti ugla savijanja lima,  letva za krivljenje je dodatno ojačana.

Mašine preko hidrauličke pumpe pokreće elektromotor koji pomoću frekvencijske regulacije omogućava bolju dinamiku savijanja.

Radna dubina Profi mašine je 1.150 mm, maksimalna debljina lima pri savijanju sa HKS-Pf Profi je 1,00 mm (čelik) i 1,5 mm (Al).

Hidraulične mašine za savijanje HKS-Pf Profi su različitih radnih dužina:

  • HKS-Pf Profi 8,2m
  • HKS-Pf  Profi 7m
  • HKS-Pf  Profi 6,1m
  • HKS-Pf  Profi 5m
  • HKS-Pf  Profi 4m


 

HKS-Pf Profi 8m

HKS-Pf Profi 7m

HKS-Pf Profi 6m

HKS-Pf Profi 5m

HKS-Pf Profi 4m

Radna  dužina
8.200 mm 7.000 mm 6.100 mm  5.000 mm  4.000 mm
Ugao krivljenja
145° 145° 145°  145°  145°
Debljina lima

 Čelik 1,0 mm (400 N/mm^2), Al 1,5 mm

Čelik  1,0 mm (400 N/mm^2), Al 1,5 mm

Čelik  1,0 mm (400 N/mm^2), Al 1,5 mm

Čelik  1,0 mm (400 N/mm^2), Al 1,5 mm

Čelik  1,0 mm (400 N/mm^2), Al 1,5 mm

Radna dubina
1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm  1.150 mm  1.150 mm
Dužina stroja
9.100 mm 7.900 mm 7.000 mm  5.900 mm  4.900 mm
Težina
3.800 kg 3.300 kg 2.800 kg  2.400 kg  2.200 kg
Broj ruka
7 6 5  4  4
Snaga elektro motorja
5,5 kW 4 kW 3 kW  2,2 kW

 

2,2 kW

 

:

Pf Računar

Računar sa mogućnošću ručnog ili automatskog režima rada.  U ručnom režimu rada možemo da izaberemo proizvoljan ugao savijanja ili jedan od 8 standardnih odnosno brzih uglova. U automatskom režimu rada možemo sačuvati i do 100 različitih programa kojima možemo dodeliti imena i da ih sačuvamo u 10 kategorija. Svaki program može da sadrži do 20 koraka. Pošto se pritisak zatvaranja lima meri, mašina će kod duplog lima stisnuti lim sa 100 % jačinom pritiska. Pošto se pritisak zatvaranja lima meri, kod savijanja će lim stiskati sa 60 % jačine pritiska, što će povećati brzinu rada.

Profi konzolne ruke

Sve mašine HKS-Pf Profi su opremljene sa Profi konzulnim rukama koje su snažnije, šire i omogućuju radnu dubinu do 1.150 mm.

 

Motorne makaze

Makaze sa motornim pogonom i prenosom snage preko čelične užadi debljine od 7 mm.