Nalazimo se na adresi:

Krtince 11c, 3241 Podplat, Slovenija