AKTUALNO

Proverite naše zalihe!

Proverite

 
 
 

Cenovnik- cenovnik trenutno nije važeći

 
1. Hidraulična mašina - 8 metera
Tisak
HKS-CNC 8m Profi
64.200 €
HKS-Cs 8m Profi
50.500 €
HKS-PF 8m Profi
36.800€
HKS-PF 8m Normal
33.500 €
HKS-E 8m Easy
32.800 €
HKS 8m Easy
28.000 €
 
2. Hidraulična mašina - 7 metera
Tisak
HKS-CNC 7m Profi
58.800 €
HKS-Cs 7m Profi
47.200 €
HKS-PF 7m Profi
33.600 €
HKS-PF 7m Normal
31.800 €
HKS-E 7m Easy
30.000 €
HKS 7m Easy
25.600 €
 
3. Hidraulična mašina - 6 metera
Tisak
HKS-CNC 6m Profi
53.800 €
HKS-Cs 6m Profi
43.900 €
HKS-Pf 6m Profi
31.000 €
HKS-PF 6m Normal
29.200 €
HKS-E 6m Easy
27.400 €
HKS 6m Easy
23.800 €
 
4. Hidraulična mašina - 5 metera
Tisak
HKS-CNC 5m Profi
49.800 €
HKS-Cs 5m Profi
39.900 €
HKS-PF 5m Profi
28.500 €
HKS-PF 5m Normal
26.800 €
HKS-E 5m Easy
24.800 €
HKS 5m Easy
21.200 €
 
5. Hidraulična mašina - 4 metera
Tisak
HKS-CNC 4m Profi
46.000 €
HKS-Cs 4m Profi
37.300 €
HKS-PF 4m Profi
27.400 €
HKS-PF 4m Normal
25.500 €
HKS-E 4m Easy
22.000 €
HKS 4m Easy
15.200 €
 
6. Ručna mašina za savijanje dužine 2.030 mm
Tisak
RKS 2030
2.030 €
 
7. Ručna mašina za savijanje dužine 1.350 mm
Tisak
RKS 1350
1.800 €
 
8. Stol za sečenje lima dužine
Tisak
MIZA 8000 (8.000 mm)
3.320 €
MIZA 7000 (7.000 mm)
3.160 €
MIZA 6000 (6.000 mm)
2.780 €
MIZA 5000 (5.000 mm)
2.560 €
MIZA 4000 (4.000 mm)
2.460 €
MIZA 3000 (3.000 mm)
2.280 €
 
9. Makaze za uzdužni razrez lima, š.1.250 mm
Tisak
FERRO-REZ
17.400 €
 
10. Mašina za poprečno sečenje lima na dužino
Tisak
REZ
6.200 €
 
11. Makaze za poprečni razrez lima, š.1.250 mm
Tisak
SKA-PR
480 €
 
12. Makaze za poprečni razrez lima s držačom, š.1.250 mm
Tisak
SKA-DR
980 €
 
13. Odmotači
Tisak
RAZ-END 1250/4 - Odmotač lima sa diskom, š. 1.250 mm do 4 t
920 €
RAZ-END 1250/3 -Odmotač lima sa diskom, š. 1.250 mm do 3 t
860 €
RAZ-END 1250/2Odmotač lima sa diskom, š. 1.250 mm do 2 t
820 €
RAZ-R 1250/2 -Odmotač lima sa diskom na kolima, š. 1250 mm do 2 t
1.220 €
RAZ-ENO 1250/3Odmotač lima sa diskom, š. 1250 mm do 3 t
960 €
RAZ-DV 1250/4 -Odmotač lima - dupli, š. 1.250 mm do 4 t
1.650 €
RAZ-DV 1250/3 -Odmotač lima - dupli, š. 1.250 mm do 3 t
1.560 €
RAZ-DV 1250/2Odmotač lima - dupli, š. 1.250 mm do 2 t
1.480 €
RAZ-MV 1250 -Odmotač lima sa motornim pogonom
4.900 €
RAZ-EN 500Odmotač lima, š. 500 mm
760 €
RAZ-ENK 500Odmotač lima - konzolni 500 mm
1.090 €
RAZ-ENK 1000 -Odmotač lima - konzolni 1000 mm
1.480 €
 
14. Ručni namotač, š.1.250 mm
Tisak
NAV-RO 1250
3.980 €
 
15. Stalak za odmotavanje lima
Tisak
ROL - do 2 t
360 €
ROL MINI - do 100 kg
170 €
 
16. RUN - Kolica s rolnom
Tisak
RUN
350 €
 
17. Kolica za razvoženje krovnog materiala
Tisak
VOZ
380 €
 
18. SIR - Uređaj za proširivanje cevi
Tisak
SIR 60-100 - Ø60, Ø80, Ø100 mm
68 €
SIR 120 - Ø120
76 €
 
 
 

Cenovnik trenutno nije važeći.

Legenda:

 

  • CNC - Mašina s grafičkim crtanjem profila i pomicanjem gornje čeljusti u horizontalnom smjeru.
  • Profi - Mašina sa 1.150 mm radne dubine.
  • Cs - Mašina s motornimi makazama, kompjutorom sa memorijom od 200 programa i avtomatskim pomeranjem lima.
  • PF - Mašina s motornim makazama i kompjutorom sa memorijom od 100 programa i brzim hodovima.
  • E - Mašina s motornim makazama i kompjutorom sa memorijom od 100 programa i brzim hodovima.
  • HKS Easy - Mašina s hidrauličkim zatvaranjem i savijanjem s ručnim makazama i  sa kompjutorom sa memorijom od 20 programa. 
  • RKS - Mašina s ručni zatvaranjem i savijanjem.