SIR - Uređaj za proširivanje cevi

SIR - Uređaj za proširivanje cevi

Cena: 75 00 €

SIR - Uređaj za proširivanje cevi

Uređaj za proširivanje cevi 60, 80, 100 in 120 mm.

 
 
 
SIR 60, 80, 100, 120
Promijer cevi 
φ 60 mm
φ 80 mm
φ 100 mm
φ 120 mm