HKS-Pf Normal

HKS-Pf Normal

HKS-Pf Normal

Hidraulična mašina HKS-Pf Normal sa automatskim makazama, frekventnom regulacijom i mogućnošću ručnog ili automatskog režima rada.

 
 
 

Hidrauličke mašine za savijanje  HKS-Pf Normal opremljene su automatskim makazama i 5,7- inčnim ekranom na dodir. Pf programska oprema omogućava jednostavno ručno upravljanje te automatsko savijanje jednostavnim programiranjem.  Sa memorijom do 100 programa, mašina udovoljava zahtevima limara.

Mašine preko hidrauličke pumpe pokreće elektromotor koji pomoću frekvencijske regulacije omogućava bolju dinamiku savijanja.

Radna dubina Normal mašine je 1.050 mm, maksimalna debljina lima pri savijanju sa HKS-Pf Normal je 1,0 mm (čelik) i 1,2 mm (Al).

Hidraulične mašine za savijanje HKS-Pf Normal su različitih radnih dužina:

  • HKS-Pf Normal 8,2 m
  • HKS-Pf Normal 7 m
  • HKS-Pf Normal 6,1 m
  • HKS-Pf Normal 5 m
  • HKS-Pf Normal 4 m
 

HKS-Pf  Normal 8 m

HKS-Pf Normal 7 m

HKS-Pf Normal 6 m

HKS-Pf Normal 5 m

HKS-Pf Normal 4 m

Radna dužina
8.200 mm 7.000 mm 6.100 mm  5.000 mm  4.000 mm
Ugao krivljenja
145° 145° 145°  145°  145°
Debeljina lima

Al 1,20 mm,

Čelik (400 N/mm^2) 1,0 mm

Al 1,20 mm,

Čelik (400 N/mm^2) 1,0 mm

Al 1,20 mm,

Čelik (400 N/mm^2) 1,0 mm

 Al 1,20 mm,

Čelik (400 N/mm^2) 1,0 mm

 Al 1,20 mm,

Čelik (400 N/mm^2) 1,0 mm

Radna dubima
1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm  1.050 mm  1.050 mm
Dužina mašine
9.100 mm 7.900 mm 7.000 mm  5.900 mm  4.900 mm
Težina
3.400 kg 3.000 kg 2.600 kg  2.200 kg  2.050 kg
Broj ruka
7 6 5  4  4
Snaga

5,5 kW

4 kW

3 kW  2,2 kW  2,2 kW
Napetost
380 V 380 V 380 V 380 V

380 V

Pf računar

Računar sa mogućnošću ručnog ili automatskog režima rada.  U ručnom režimu rada možemo da izaberemo proizvoljan ugao savijanja ili jedan od 8 standardnih odnosno brzih uglova. U automatskom režimu rada možemo sačuvati i do 100 različitih programa kojima možemo dodeliti imena i da ih sačuvamo u 10 kategorija. Svaki program može da sadrži do 20 koraka. Pošto se pritisak zatvaranja lima meri, mašina će kod duplog lima stisnuti lim sa 100 % jačinom pritiska. Pošto se pritisak zatvaranja lima meri, kod savijanja će lim stiskati sa 60 % jačine pritiska, što će povećati brzinu rada.

 

Konzolne ruke

Ruke za savijanje omogućavaju radnu dubinu do 1.050 mm.

Motorne makaze

Makaze sa motornim pogonom i prenosom snage preko čelične užadi debljine od 7 mm.