HKS-Cs Profi

HKS-Cs Profi

HKS-Cs Profi

Hidraulični stroj HKS-Cs Profi s automatskim škarama, frekvencijskom regulacijom, masom za pomicanje i mogućnošću ručnog ili automatskog načina rada.

 
 
 

Hidraulički strojevi za savijanje lima HKS-Cs Profi, su opremljeni s automatskima škarama, graničnicima za pomak lima i  zaslonom na dodir. Cs softver omogućuje jednostavan ručni način i automatski rad sa NC programiranjem. Sa memorijom do 200 različitih programa, stroj zadovoljava zahtjeve klasičnih i velikih proizvođača. Letva za savijanje lima je dodatno ojačana šta omogućuje veću preciznost savijanja.

Radna dubina Profi stroja iznosi 1.150 mm, maksimalna debljina lima kod savijanja s HKS-Cs Profi je 1,00 mm (čelik) i 1,5 mm (Al).

Strojevi se preko hidrauličke pumpe pokreću elektro motorom, koji pomoću frekvencijske regulacije omogućuje bolju dinamiku savijanja. 

HKS-Cs Profi Hidraulički strojevi imaju različite radne dužine:

  • HKS-Cs Profi 8,2m
  • HKS-Cs Profi 7m
  • HKS-Cs Profi 6,1m
  • HKS-Cs Profi 5m
  • HKS-Cs Profi 4m


 

HKS-Cs Profi 8m

HKS-Cs Profi 7m

HKS-Cs Profi 6m

HKS-Cs Profi 5m

HKS-Cs Profi 4m

Radna  dužina
8.200 mm 7.000 mm 6.100 mm  5.000 mm  4.000 mm
Ugao krivljenja
145° 145° 145°  145°  145°
Debljina lima

Jeklo 1,0 mm (400 N/mm^2), Al 1,5 mm

Jeklo 1,0 mm (400 N/mm^2), Al 1,5 mm

Jeklo 1,0 mm (400 N/mm^2), Al 1,5 mm

 Jeklo 1,0 mm (400 N/mm^2), Al 1,5 mm  Jeklo 1,0 mm (400 N/mm^2), Al 1,5 mm
Radna dubina
1.150 mm 1.150 mm 1.150 mm  1.150 mm  1.150 mm
Dužina stroja
9.100 mm 7.900 mm 7.000 mm  5.900 mm  4.900 mm
Težina
4.100 kg 3.600 kg 3.100 kg  2.600 kg  2.400 kg
Broj ruka
7 6 5  4  4
Moć

5,5 kW

4 kW

3 kW  2,2 kW  2,2 kW
Moć elektro motorja
5,5 kW 4 kW 3 kW  2,2 kW

 

 2,2 kW

 

Cs Računalo

Računalo s izborom automatskog ili ručnog načina, s izuzetno jednostavnim programiranjem i zaslonom na dodir. Svojim funkcijama stroj omogućuje brži i sigurniji rad. U ručnom načinu moguće je odabrati proizvoljan kut savijanja ili odabrati jedan od 10 standardnih odnosno brzih kutova. U automatskom načinu moguće je pohraniti do 200 različitih programa koji mogu sadržavati do 40 koraka. Budući da se tlak zatvaranja mjeri, prilikom stiskanja dvostrukog lima stroj stišće lim sa 100-postotnim tlakom. Budući da se tlak zatvaranja lima mjeri, prilikom savijanja lim se stišće sa 60-postotnim tlakom, što povećava radnu brzinu

 

Profi konzolne ruke

Svi strojevi HKS-Cs Profi opremljeni su Profi konzolnim rukama. One su jače, šire i omogućuju radnu dubinu od 1.150 mm.

Dodatna oprema omogućuje odabir hidrauličnog pomaka gornje čeljusti i time podešavanje različitih debljina lima! 

Pomična masa

Sustav za pomak lima na električni pogon sa prednjima pomičnim naslonom i stražnjom fiksnom naslonom. Položaj graničnika se mjeri preko mjerne trake.

Kolutne škare 

Kolutne škare kreću s hidrauličkim motorom i prijenosom snage putem čeličnog užeta.